O Spolku Ability

Spolek jsme založili v roce 2015. Všechny naše projekty mají společné pojítko a tím je jejich sociální rozměr a dopad. Jsme především tvůrci a realizátoři  kulturních pořadů a specialisté na integrační podporu v sociálních podnicích. Poskytujeme také poradenské služby, které jsou pro občany bezplatné.  

Ing. Tomáš Mitáček, předseda spolku, specialista na environmentální záležitostiMgr. Stanislav Hyrák, kulturní projekty, integrační podpora, vzdělávání v oblasti sociální ekonomikyBc. Miluše Leissová, sociální poradenství a kulturní projektyFilip Hyrák, grafika a ICT

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

Společenský prospěch naplňujeme realizací principů sociálního podnikání, které jsou - sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální a místní prospěch. Více níže.

Společensky prospěšný cíl organizace: náš spolek je zaměřený na podporu osob se specifickými potřebami. Naše aktivity jsou poradenství, školení a realizace sociálně kulturních projektů. 

Sociální princip: zaměstnáváme také znevýhodněné osoby zejména osoby s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Své vzdělávací, informační, integrační a propagační aktivity zaměřujeme na podporu všech znevýhodněných osob ve společnosti. Spolek pro své zaměstnance vytváří kvalitní pracovní podmínky, poskytuje jim bezbariérové prostory, možnost odborného růstu a zvyšování kvalifikace. Spolek se zavazuje zaměstnávat z celkového počtu svých zaměstnanců nejméně 40% osob znevýhodněných na trhu práce, a to zejména osob se zdravotním postižením - především s tělesným postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Zajišťujeme účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Ekonomický princip: Spolek se zavazuje 51% zisku reinvestovat zpět do organizace a podpořit tak její rozvoj. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku. Zajišťujeme nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Environmentální a místní prospěch. Spolek zohledňuje při své činnosti environmentální aspekty. Využíváme lokální zdroje, upřednostňujeme prvky cirkulární ekonomiky, cestujeme ekologicky atd. Přednostně nabízíme své služby v oblasti Olomouckého kraje a sousedních krajů. Spolek přijímá zaměstnance z řad znevýhodněných osob z místních uchazečů. Vstupujeme do lokálních iniciativ a partnerství, zejména s místními organizacemi.

Malé změny s velkým dopadem

I malá změna nebo podpora pro osoby s nějakým znevýhodněním má smysl. Jsme rádi, když má naše činnost pozitivní dopad na konkrétní životy znevýhodněných lidí. Může se jednat o jednotlivce, organizace nebo komunity. S důvěrou se na nás můžete obrátit pokud se zajímáte o integrační podporu, chráněné bydlení, sociální podnikání, zaměstnáváte nebo chcete zaměstnávat znevýhodněné osoby a nebo chcete podnikat environmentálně. 

Podpořit naši činnost můžete darem na účet č. 5889498319/0800. Děkujeme.